• კომპანია ფლობს ქარხანას სადაც იწარმოება ევროპული ხარისხის პოლიეთილენის მილები წყლისა და გაზის მაგისტრალური სადენებისათვის 20მმ დან 630 მმს ჩათვლით .პროდუქციის ფასი სრულ შესაბამისობაშია ხარისხთან.
  საუკეთესო ფასები
 • უმაღლესი ხარისხის დანადგარები და ტექნოლოგიები ,საშუალებას გვაძლევს ვაწარმოოთ ,ევროპული სტანდარტის მქონე პოლიეთილენის მილები,ბუნებრივი აირისა და სასმელი წყლის მაგისტრალური სადენებისთვის. 16 მმ-დან  630მმ -ის ჩათვლით.
  ინოვაციური ტექნოლოგიები
 • სამუშაო გუნდის მაღალი კვალიფიკაცია და ხანგრძლივი გამოცდილება აძლევს საშუალებას ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე აწარმოოს პროდუქცია. ჩვენს ქარხანას ასევე მინიჭებული აქვის ISO 9001:2015 სერთიფიკატი.
  უმაღლესი ხარისხი
 • ჩვენი პროდუქციის მრავალსახეობას დაემატა ახალი: "გოფრირებული" მილები საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისათვის.
  სიახლე
 • საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის მიერ, პოლიმერი1 ის საგამოცდო ლაბორატორიას მიენიჭა ISO|IEC 17025:201/2018 სერთიფიკატი.
  საგამოცდო ლაბორატორია
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.