ჩვენს შესახებ
About-us

 

კომპანია ჩამოყალიბდა 1985 წელს, კოოპერატივი "პოლიმერი"-ს სახელწოდებით.

 

ძირითად საქმიანობას შეადგენდა მცირე დიამეტრის პოლიეთილენის მილებისა და ფირის წარმოება.

 

1995 წლიდან კომპანია ფუნქციონირებს როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „პოლიმერი“.

 

 2009 წელს შ.პ.ს „პოლიმერი“-ს ბაზაზე ჩამოყალიბდა შ.პ.ს „პოლიმერი 1“.მოხდა წარმოების მთლიანად გადაიარაღება 4 ერთეული სხვადასხვა დიამეტრის მილების თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი უცხოური დანადგარი, რომლითაც ვაწარმოებთ სასმელი წყლისა და გაზის მაგისტრალური ქსელებისათვის მაღალ წნევებზე მომუშავე 24 დასახელების (d-20 მმ დან - d-630 მმ ჩათვლით) პოლიეთილენის მილებს.

2017 წლიდან ორგანიზაციამ გააფართოვა წარმოება და დაიწყო "გოფრირებული" მილების წარმოება საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემებისათვის.(DN/ID-63 დან - DN/ID-800) ჩათვლით.

 

2016 წელს კომპანიას მიენიჭა „ნაციონალური და საერთაშორისო კანონმდებლობის დონეზე ISO 9001:2015 სერტიფიკატი.


2019 წლიდან კომპანიაში ფუნქციონირებს აკრედიტირებული  საქარხნო ლაბორატორია რომელსაც  მინიჭებული აქვს  ISO 17025:2010  სერთიფიკატი.


1985 წლიდან კომპანიას ხელმძღვანელობს ამირან ადეიშვილი.

რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.