პროდუქცია
SN-4  
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
DN/ID-63 -- Polimeri 1
DN/ID-90 -- --
DN/ID-110 -- --
DN/ID-160 -- --
DN/ID-180 1.5 14.50
DN/ID-200 1.6 19.60
DN/ID-300 2.1 39.10
DN/ID-400 2.6 55.30
DN/ID-500 3.1 80.80
DN/ID-600 3.7 127.50
DN/ID-800 4.8 204.00
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.