პროდუქცია
SN-4  
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
DN/ID-63 - -
DN/ID-90 - -
DN/ID-110 - -
DN/ID-160 1.4 6.95
DN/ID-180 1.5 10.80
DN/ID-200 1.6 11.80
DN/ID-300 2.1 22.10
DN/ID-400 2.6 37.35
DN/ID-500 3.1 54.25
DN/ID-600 3.7 83.40
DN/ID-800 4.8 140.55
რატომ ჩვენ

გვაქვს 32 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.