პროდუქცია
SN-8  
მილის დიამეტრი კედლის სისქე ფასები (დღგ-ს ჩათვლით)
DN/ID-63 1.5 3.95
DN/ID-90 2.0 5.60
DN/ID-110 2.2 9.70
DN/ID-160 2.3 13.25
DN/ID-180 2.4 16.55
DN/ID-200 2.5 20.80
DN/ID-300 3.0 38.95
DN/ID-400 3.5 59.35
DN/ID-500 4.5 89.00
DN/ID-600 5.0 137.30
DN/ID-800 6.0 252.00
რატომ ჩვენ

გვაქვს 36 წლიანი გამოცდილება,ასევე გვყავს ჩვენს მიერ გადამზადებული მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი.

კომპანია ფლობს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიებს.

 მაღალი დიამეტრის(20მმდან-140მმ-ს ჩათვლით) მილების დახვევით,ჩვენი მომხმარებელი სამუშაო პროცესის დროს ღებულობს 5-ჯერ ნაკლებ დანახარჯს როგორც დროის,ასევე ფინანსური თვალსაზრისით.

ასევე კომპანია აწარმოებს ევროპული ხარისხიხს მილებს,რომლის საექსპულატაციო პერიოდი შეადგენს 50-55 წელს.